Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání - prosinec 2007

16. 3. 2008
 
MŮŽEME SI POMÁHAT
Na konci minulého roku, 29. prosince, uspořádali členové mužského sboru společné posezení se svými manželkami a příznivci, kteří jsou nám nápomocni při akcích sborem pořádaných. Vzhledem k tomu, že sbor, stejně jako všechny ostatní lhotské spolky, pořádá i organizačně náročnější akce kompletně ve své režii, neobejde se v takových případech bez pomoci dalších obětavců - nejde přímo o členy, ale o to větší dík zasluhující. Ze zkušeností z okolních obcí a městeček víme, jak se místní úřady spolupodílí na organizaci kulturních a společenských akcí.

Velká deviza naší Lhoty je v tom, že poměrně bohatá spolková činnost se zvládá, s finanční podporou obce, veskrze z iniciativy a aktivitou spoluobčanů zdola. Typický příklad proklamované občanské společnosti.

Naším společným setkáním jsme tedy naprosto neformálně, až na krátké poděkování pana starosty za celoroční působení, ukončili činnost roku 2007 v duchu, který se po proběhlých změnách podařilo nastolit. Že bylo veselo dokazuje i pár fotografií.

Ještě jednou tedy velké poděkování všem našim rodinám, příznivcům, pomocníkům i starším kolegům za podporu a vzájemně obohacující spolupráci v uplynulém roce. Zároveň věříme, že se s podporou vzácného kulturního dědictví, udržovaného i formou sborového zpěvu, budeme setkávat i nadále.

Za mužský sbor Ostrožské Lhoty Václav Hájek
 

Náhledy fotografií ze složky Setkání - prosinec 2007